Sejarah PKPU

Persatuan Kakitangan Perkhidmatan Ugama Jabatan Perdana Menteri atau lebih dikenali dengan panggilan PKPU telah ditubuhkan oleh sekumpulan Pegawai Hal Ehwal Islam yang mula-mula berkhidmat di Bahagian Ugama, Jabatan Perdana Menteri ketika itu.

PKPU telah didaftarkan dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Cawangan Selangor (kini Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Cawangan Selangor/Wilayah Persekutuan) pada 12 Februari 1980 dengan memperolehi Sijil Pendaftaran Bernombor: 3135 Selangor. Alamat asal operasi PKPU adalah di No. 2A, Pusat Islam, Jalan Lembah, Kuala Lumpur.

Penubuhannya bertujuan untuk melaksanakan enam (6) agenda utama iaitu:

  1. Menjaga kebajikan dan kepentingan ahli;
  2. Memiliki harta melalui kegiatan ekonomi yang diluluskan oleh undang-undang negara dan syarak;
  3. Menambah sumber kewangan mengikut dasar yang ditentukan dari semasa ke semasa;
  4. Menderma kepada badan-badan kebajikan keugamaan, kebangsaan atau badan yang berdaftar;
  5. Memberi biasiswa kepada anak-anak ahli/anak-anak bekas ahli/individu yang difikirkan sesuai; dan
  6. Berusaha melaksanakan AMAR MAKRUF DAN NAHI MUNGKAR.

 

Dari segi keahlian PKPU, jumlah keahliannya telah bertambah dari setahun ke setahun iaitu dari hanya beberapa orang pegawai sahaja kepada hampir 600 orang ahli ketika ini, selaras dengan penyusunan semula struktur perjawatan dan pemantapan melalui pertambahan serta pengembangan beberapa Bahagian baru dengan fungsi kerja yang lebih mencabar dan terfokus, yang diluluskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia.

Berdasarkan dokumentasi, PKPU telah dan sedang ditadbirurus oleh satu jawatankuasa yang dilantik di dalam Mesyuarat Agung Tahunan PKPU dan diketuai oleh Yang DiPertua (YDP). Mantan-mantan YDP dan YDP yang pernah dan sedang menerajui PKPU sejak ia ditubuhkan pada tahun 1980 adalah seperti nama dan sesi memegang jawatan berikut:-

BIL NAMA SESI MEMEGANG JAWATAN
1. Datuk Haji Mohamad Shahir bin Haji Abdullah (Kini Allahyarham) 1980/1984
2. Tuan Haji Md. Zaki bin Ab.Manan 1984/1985
3. Tuan Haji Abdul Kadir bin Che Kob (Kini Allahyarham) 1985/1987
4. Tuan Haji Taib Azamuddin bin Mohd Taib 1987/1988
5. Tuan Haji Mohamad bin Jusoh 1988/1989
6. Tuan Haji Md. Zaki bin Ab. Manan 1989/1990
7. Tuan Haji Mohamad bin Jusoh 1990 – 12.11.1990 (Letak Jawatan)
8. Tuan Haji (Kini Datuk) Wan Mohamad bin Datuk Syeikh Abul Aziz 12.11.1990 (Memangku)/1996
9. Tuan Haji (Kini Datuk) Mohd Amin bin Saleh 1996/1997
10. Tuan Haji (Kini Datuk) Wan Mohamad bin Datuk Syeikh Abul Aziz 1997/2002
11. Tuan Haji Razali bin Haji Shahabudin 2002/2004
12. Tuan Haji Othman bin Mustapha 2004/2007
13. Tuan Haji Azizian bin Haji Hamid (Kini Allahyarham) 2007 – 11.11.2007 (Meninggal dunia)
14. Tuan Haji Mohamad Nordin bin Ibrahim Januari 2008 - Sekarang

Sehingga tahun 2008 ini, PKPU telah berjaya melangsungkan sebanyak 24 kali Mesyuarat Agung Tahunan bagi membentang laporan tahunan; penyata kewangan tahunan; melantik Jawatankuasa; dan membahaskan usul.

Sepanjang perjalanan keorganisasiannya, PKPU telah berjaya dan terus merancang untuk melaksanakan beberapa program utama khususnya dari segi perkhidmatan dan kebajikan bagi kepentingan semua ahlinya dan masyarakat awam yang lain.